Қазақша
«Ақмола облысының архивтер мен құжаттамалар басқармасы» ММ 2018-2020 жылдарға арналған 259 БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Ақмола облысының архивтер мен
құжаттамалар басқармасы басшысының
2017 жылғы 15 желтоқсандағы
№26 бұйрығымен бекітілген

«Ақмола облысының архивтер мен құжаттамалар басқармасы» ММ
2018-2020 жылдарға арналған
259 БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 001 "Жергілікті деңгейде архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер".

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: «Ақмола облысының архивтер мен құжаттамалар басқармасы» ММ басшысы Тохаева Марзият Юсуповна.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі,Ақмола облысы әкімдігінің 29.06.2016 ж №А-8/326 қаулысымен бекітілген «Ақмола облысының архивтер мен құжаттамалар басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ереже.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – облыстық.

мазмұнына қарай- Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру түріне қарай– жеке

ағымдағы/даму – ағымдағы.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыс аймағында архивтік ісі мен құжат қалыптастырудағы бірыңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Облыстың мемлекеттік архивтеріне сақтауға қабылданған Ұлттық архив қордың құжаттарын сақтауды, жинақтауды және пайдалануды ұйымдастыру. Облыс мемлекеттік архивтерінде сақталудағы Ұлттық архив қоры құжаттарын мемлекеттік есепке алуды жүргізу және олардың сақталуын қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыстың архивтер мен құжаттамалар басқармасы аппаратын бекітілген штат санына сәйкес ұстау, мемлекеттік қызметшілердің біліктіліктерін арттыру.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептiк жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019г 2020 ж
011 республикалық бюджет есебінен мың теңге 3485,1        
015 жергілікті бюджет есебінен мың теңге 21529,3        
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 25014,4 25395,2 26130,0 26568,0 27632,0

 

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері өлшем бiрлiгi есептiк жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019 ж 2020 ж
Архивтер мен құжаттамалар саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны адам 7 164,5 164,5 164,5 164,5
Шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлердің саны адам 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75
Мемлекеттік қызметшілердің біліктіліктерін арттыру және қайта дайындау адам   63 63 63 63

Ақмола облысының архивтер мен
құжаттамалар басқармасы басшысының
2017 жылғы 15 желтоқсандағы
№26 бұйрығымен бекітілген

«Ақмола облысының архивтер мен құжаттамалар басқармасы» ММ
2018-2020 жылдарға арналған
259 БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 002" Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету".

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: «Ақмола облысының архивтер мен құжаттамалар басқармасы» ММ Басшысы Тохаева Марзият Юсуповна.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының «Ұлттық архив қоры және архивтер туралы» Заңының 11-бабы, Ақмола облысы әкімдігінің 2016 жылғы 28 сәуірдегі №А-6/197 қаулысымен бекітілген коммуналдық мемлекеттік мекемелердің жарғылары.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай- облыстық,

мазмұнына қарай- Мемлекеттік функцияларды, уәкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру түріне қарай– жеке

ағымдағы/даму – ағымдағы .

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ақмола облысының архивтік ісін дамыту және жетілдіру. Қолданушылардың архивтік қор ресурстарына қол жетімділігін кеңейту.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Өңір архивтік қорының 100% сақталуын қамтамасыз ету, құрамы мен мазмұнын байыту, архивтердің материалдық-техникалық базаларын жаңғырту.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс архив қорының және архив ісін мемлекеттік басқарудың құжаттарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептiк жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019г 2020 ж
011 республикалық бюджет есебінен мың теңге 59740,6        
015 жергілікті бюджет есебінен мың теңге 220309,7        
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 280050,3 299239,3 336650 314312 326739

 

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері өлшем бiрлiгi есептiк жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019г 2020 ж
Облыстың мемлекеттік архивтеріндегі азаматтық қызметкерлердің саны адам 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5
Шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлердің саны адам 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75
Мемлекеттік сақтаудағы істерді картондау Сақтау бірлігі 56500 58500 58500 58500 58500

Ақмола облысының архивтер мен
құжаттамалар басқармасы басшысының
2017 жылғы 15 желтоқсандағы
№26 бұйрығымен бекітілген

«Ақмола облысының архивтер мен құжаттамалар басқармасы» ММ 2017-2019 жылдарға арналған
259 БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 032 "Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары".

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: «Ақмола облысының архивтер мен құжаттамалар басқармасы» ММ басшысы Тохаева Марзият Юсуповна.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай- облыстық,

мазмұнына қарай- Күрделі қаржы шығындарын іске асыру

іске асыру түріне қарай– жеке

ағымдағы/даму – ағымдағы.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Құжаттарды сақтау үшін оңдайлы жағдаймен қамтамасыз ететін құрылғы сатып алу

Бюджеттiк бағдарламаның тікелей нәтижелері: Ведомствоға бағынысты мекемелер мен ұйымдардың материалдық-техникалық жабдықталуын нығайту

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бюджеттік бағдарлама негізгі құралдарды сатып алуға арналған

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi Есептiк жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019г 2020 ж
Ведомствоға бағынысты мекемелер мен ұйымдардыңкүрделі шығыстары мың теңге 8878,7 59249,1 91714,0 8878,7 59249,1
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 8878,7 59249,1 91714,0 8878,7 59249,1

 

Тура нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі есептiк жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 ж 2017 ж 2018 ж 2019г 2020 ж
Стеллаждарды сатып алу дана 66 4 5      
Оргтехника сатып алу дана 15 2 19      
Сервер сатып алу жинақ     1      
Басқа құралдар сатып алу дана 25          
Жиһаз заттарын сатып алу дана 32          
Мемлекеттік рәміздер сатып алу дана 24        
Ғимарат сатып алу дана   1      
ЖСҚ әзірлеу дана   1 1    Мақаланың шыққан күні: 09.01.2018 10:27
Парақтағы соңғы өзгерістер: 09.01.2018 10:27
Қаралым саны: 1385

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

 

A-
A
A+