Қазақша
Мемлекеттік қызметке қалай түсуге болады

Қазақстан Республикасы Президентi Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан — 2050 стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттiң жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауында қазақстандық қоғамның дамуының негiзгi бағыттарының бiрi ретiнде қоғамға қызмет ету мен мемлекеттiк басқарудың жаңа мiндеттерiне сай мемлекеттiк басқарудың жаңа түрiн қалыптастыру көрсетiлген. Ұлт басшысы халыққа және мемлекетке қызмет етудi ең жоғарғы орынға қоятын кәсiби мемлекеттiк аппаратты қалыптастыру мiндетiн қойып отыр.

2013 жылдың 26 наурызында «Мемлекеттiк қызмет мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» Заң өз күшiне ендi. Мемлекеттiк қызметтiң үш корпусы қалыптасты: саяси мемлекеттiк қызметшiлер корпусы, басқарушылық «А» корпусы, атқарушылық «Б» корпусы. Мемлекеттiк қызметке iрiктеу, персоналды бағалау мәселелерiн реттейтiн бiрнеше заңнамалық актiлер құрастырылып, бекiтiлдi, «А» корпусы да, «Б» корпусының да әкiмшiлiк лауазымдарына жаңа бiлiктiлiк талаптар құрастырылды.

Заңның басымдылықтары:

  • кадрларды iрiктеу және ауыстыру барысында меритократия принципiн ұстану;
  • басқарушылық «А» корпусын қалыптастыру;
  • мемлекеттiк қызмет персоналын басқару тетiктерiн және институттарын жетiлдiру;
  • тәртiптiк және этикалық бақылауды қамтамасыз ету.

Жаңа заңнаманың нормалары, ең алдымен, мемлекеттiк қызметке түсудiң тиiмдi де ашық тәртiбiн қамтамасыз ететiн заманауи кадрлық технологиялар енгiзуге, мемлекеттiк қызметшiлердiң үздiксiз кәсiби даму мүмкiндiгiне, жұмыс нәтижесi мен қолдау көрсету жүйесiнiң байланысына, түптеп келгенде халықтың мемлекеттiк аппаратқа деген сенiм деңгейiнiң артуына бағытталған.

Заңды орындау үшiн Мемлекет басшысының 12 Жарлығы мен Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi төрағасының 5 бұйрығы шығарылды.

Жаңа Реестрге (тiзiлiмге) сәйкес саяси лауазымдарға мемлекеттiк органдар басшыларының және олардың орынбасарларының лауазымдары, облыс әкiмдерi және олардың орынбасарлары, облыс орталықтарының әкiмдерi, өзге де басшылық лауазымдар жатқызылды.

Ал «А» корпусына жауапты хатшылар, мемлекеттiк органдар және облыс әкiмi аппараттарының басшылары, комитеттер төрағалары, Президент әкiмшiлiгi секторларының меңгерушiлерi, облыстың қалалары мен аудандарының әкiмдерi, облыстық ревизиялық комиссиялар төрағалары мен мүшелерi және т.б. лауазымдар жатады.

«А» корпусында екi санат бекiтiлген. 2-санатқа құқықтық мәртебесi «Жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Заңмен анықталған облыстық ревизиялық комиссиялар төрағалары мен мүшелерi жатады. Бұл лауазымдарға тағайындауды немесе лауазымнан босатуды мәслихаттар жүзеге асырады.

«А» корпусының өзге лауазымдары 1-санатқа жатқызылады.

«А» корпусының кадрлық резервiн қалыптастырумен Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Кадрлық саясат бойынша Ұлттық комиссия айналысады.

«А» корпусының кадрлық резервi арнайы бiлiктiлiк талаптарға сай азаматтар арасынан iрiктеледi. Олардың бiлiмi, жұмыс тәжiрибесi, кәсiби бiлiмi мен бiлiгiне талап қойылады. Мұнда бiрдей арнайы бiлiктiлiк талаптар қойылатын лауазымдар топтарға бiрiктiрiлген.

Ұлттық комиссия өзiне артылған мiндеттердi жүзеге асыру мақсатында «А» корпусының кадрлық резервiне үмiткерлердiң жеке iстерiн, «А» корпусы қызметшiлерiнiң қызметiне байланысты материалдарды қарастырады, олармен сұхбаттасу жүргiзедi және қажеттi кадрлық шешiм қабылдайды.

Iрiктеудiң бiрiншi кезеңi заңнаманы бiлуге тестiлеу, басқарушылық және жеке қабiлеттерiн анықтауға бағытталған тестiлеу, IQ деңгейiн анықтауға арналған логикалық тестiлеу, КАЗТЕСТ бағдарламасы бойынша мемлекеттiк тiлдi бiлуге тестiлеу.

Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлердiң жұмысындағы тұрақтылықты және ведомство iшiндегi iзбасарлықты қамтамасыз ететiн тиiмдi тетiктер қалыптастыру үшiн мемлекеттiк қызметшiнiң «А» корпусының лауазымында болудың 4 жыл мерзiмi бекiтiлген. Бұл мерзiмдi тағы осындай мерзiмге ұзарту мүмкiндiгi берiлген.

Заңның жаңалықтары әкiмшiлiк мемлекеттiк қызметтiң «Б» корпусын да қамтыған.

«Б» корпусы лауазымдарының үлгiлiк бiлiктiлiк талаптарына сәйкес А-1, А-2, В-1, В-2, С-1, С-2 санаттарының лауазымдары үшiн еңбек өтiлi бойынша талаптары күшейтiлiп отыр. Сонымен қатар ғылыми атағы бар азаматтар үшiн еңбек өтiлi бойынша жеңiлдiктер қарастырылған.

Заңға және Агенттiк төрағасының бұйрығына сәйкес «Б» корпусының лауазымдарын иелену үшiн өткiзiлетiн конкурстарды өткiзу ережесi де өзгертiлдi.

Бұдан былай тестiлеудi Агенттiк немесе оның аумақтық бөлiмшелерi азаматтардың өтiнiш беруiне қарай, конкурстық процедуралардан тыс өткiзедi. Ол үшiн көп құжаттардың қажетi жоқ. Үмiткерлер тестiлеу күнi мен уақытын өз қалауымен анықтайды. Егер қажеттiлiкке байланысты және залда бос орын болса, бiрден тестiлеуден өте алады.

Заңнамаларды бiлуге қойылатын талаптар күшейтiлдi. Барлық лауазымдардың санаттары үшiн тестiлеу бағдарламасына «Президент» туралы», «Парламент және оның депутаттарының мәртебесi туралы», «Үкiмет туралы» Конституциялық заңдар, «Әкiмшiлiк рәсiмдер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңдар енгiзiлген.

Мемлекеттiк органның «Б» корпусының лауазымдарын иеленуге өткiзетiн конкурс келесi кезеңдерден тұрады: хабарландыру беру — құжаттар қабылдау — сұхбаттасу өткiзу — конкурстық комиссия шешiмi.

Мұндағы негiзгi жаңашылдық — конкурсқа тестiлеуден өткендiгi туралы сертификаты бар үмiткер жiберiлетiндiгi. Осылайша конкурсты өткiзудiң уақыты анағұрлым азаяды.

Жаңа заңнама бойынша бақылаушылар институты енгiзiлдi, яғни конкурстық комиссия құрамына сәйкес саланың эксперттерi кiргiзiледi.

«Б» корпусының кадрлық резервiн қалыптастыру және пайдалану тетiктерi өзгертiлдi.

Кадрлық резерв үш көзден қалыптастырылады:

1) конкурс нәтижесiнде ұсынылғандар;

2) мемлекеттiк тапсырыспен және шетелдерде бiлiм алғандар;

3) халықаралық ұйымдарға немесе өзге мемлекеттерге жұмысқа жiберiлгендер.

Тағы бiр жаңашылдық — конкурстық комиссия ұсынған резервтегi үмiткер өзiн ұсынған мемлекеттiк органға ғана жұмысқа орналаса алады.

Осылайша «мемлекеттiк органдар арасындағы уағдаластық» арқылы конкурстық процедураларды айналып өту тәжiрибесiне жол берiлмейдi.

Заңға сәйкес ауыстыру арқылы лауазымды иелену тек мемлекеттiк органның, аумақтық бөлiмшелерiн қоса оның ведомствосының iшiнде және олардың арасында ғана iске асырылады.

Конкурстан тыс ауыстыру арқылы тағайындаулар тек Мемлекет басшысы бекiткен тәртiпте ғана рұқсат етiледi.

Жаңа заңнамада мемлекеттiк органдардың ұсыныстары ескерiле отыра жұмыс орнының (лауазымның) сақталуы келесi жағдайларда қарастырылған:

1) мемлекеттiк орган мемлекеттiк қызметшiнi жоғарғы оқу орнынан кейiнгi бiлiм беру бағдарламалары бойынша мемлекеттiк тапсырыс аясында оқуға жiберу жағдайы;

2) мемлекеттiк қызметшiнi жедел әскери қызметке шақырту жағдайы;

3) тағлымадан өту жағдайы.

Мақаланың шыққан күні: 23.12.2015 10:28
Парақтағы соңғы өзгерістер: 23.12.2015 11:43
Қаралым саны: 1355

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

A-
A
A+