Қазақша
Приложение к Типовым правилам документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях

Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларына

1-қосымша

Құжат деректемелерінің орналасу схемасы

Ескертпе:

1​ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының немесе эмблеманың, логотиптің, тауар белгісінің (қызмет көрсету белгісі) бейнесі

2​ ұйымның ресми атауы

3​ ұйым туралы анықтамалық деректер

4​ құжат түрінің атауы

5​ құжат күні

6​ құжаттың тіркеу нөмірі (индексі)

7​ кіріс құжатының тіркеу нөміріне (индекс) және күніне сілтеме

8​ құжаттың жасалған немесе басып шығарылған жері

9- құжатқа рұқсатты шектеу грифі

10- адресат

11- құжатты бекіту грифі

12- бұрыштама

13- құжат мәтініне тақырып

14- бақылау туралы белгі

15- құжаттың мәтіні

16- құжатқа қосымшаның бар екендігі туралы белгі

17- қолы

18- құжаттың келісілгені туралы белгі

19- мөр бедері

20- құжат көшірмесінің куәландырылғаны туралы белгі

21- құжат орындаушысы туралы белгі

22- құжаттың орындалғаны және оның іске жіберілгені туралы белгі

23- құжаттың электронды көшірмесінің сәйкестендірушісі

24- құжаттың ұйымға келіп түскендігі туралы белгі

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

2-қосымша

 

Ұйымның хат бланкісі

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы немесе ұйымның эмблемасы, логотипі, тауар белгісі (қызмет көрсету белгісі)

Ұйымның ресми атауы Ұйымның ресми атауы

(мемлекеттік тілде) (орыс немесе өзге тілде)

 

Ұйым туралы анықтамалық Ұйым туралы анықтамалық

деректер деректер

(мемлекеттік тілде) (орыс тілінде)

___________ № ____________ Адресат

(күні) (индексі)

______________________________________

(құжаттың кіріс нөміріне және күніне сілтеме)

┌ Хат мәтінінің тақырыбы ┐

А4 (210Х297) форматы

_________________________

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

3-қосымша

Ұйым құжатының нақты түрінің бланкісі

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы немесе ұйымның эмблемасы, логотипі, тауар белгісі (қызмет көрсету белгісі)

Ұйымның ресми атауы Ұйымның ресми атауы

(мемлекеттік тілде) (орыс немесе өзге тілде)

Құжат түрінің атауы Құжат түрінің атауы (мемлекеттік тілде) (орыс немесе өзге тілде)

________________________ № ____________

(күні)

Шығарылған жері Шығарылған жері

(мемлекеттік тілде) (орыс немесе өзге тілде)

 

┌Құжат мәтінінің тақырыбы┐

 

 

А4 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

4-қосымша

Ұйымның жалпы бланкісі

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы немесе ұйымның эмблемасы, логотипі, тауар белгісі (тауар белгісі)

Ұйымның ресми атауы Ұйымның ресми атауы

(мемлекеттік тілде) (орыс немесе өзге тілде)

________________________ № ____________

(уақыты)

Шығарылған жері Шығарылған жері

(мемлекеттік тілде) (орыс немесе өзге тілде)

 

┌Құжат мәтінінің тақырыбы┐

 

 

А4 (210Х297) форматы

_________________________

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

5-қосымша

Ішкі құжаттың үлгісі

БАЯНДАМАЛЫҚ ЖАЗБА

22. 06. 2010 № 3-5 АМК төрағасы

Б.Т. Берсебаевқа

┌ ┐

Мұрағаттар және құжаттама

басқармасының штат санын

ұлғайту туралы

Электрондық құжат айналымы мен электрондық мұрағатты енгізу бойынша жұмыс көлемінің едәуір артуына байланысты Сізден, басқарманың штат санын бір бірлікке ұлғайту мүмкіндігін қарауыңызды сұраймын.

Басқарма бастығы қолы толық жазылуы

А4 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

6-қосымша

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Құжат жобасының түр атауы, мәтінге тақырып

Келісілді Келісілді

Ұйым атауы көрсетілген Ұйым атауы көрсетілген

лауазым атауы лауазым атауы

 

_____________ қолтаңбаның _____________ Қолтаңбаның

(өз қолы) толық жазылуы (өз қолы) толық жазылуы

Күні Күні

А4 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

7-қосымша

«ЖҮЙЕЛЕРДІ МОДЕЛЬДЕУДІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНСТИТУТЫ» ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ»

БҰЙРЫҚ

 

ПРИКАЗ

2009 жылғы 15 наурыз

Астана қаласы

 

№ 51

город Астана

┌ ┐

Қызметкерлердің лауазымдық

нұсқаулықтарына өзгерістер енгізу

туралы

_________________________________________________________________

(негіздемесі)

_________________________________________________________________

________________________________________________________байланысты

БҰЙЫРАМЫН:

1. ЖШС қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау _______________________

жүктелсін.

Бас директор (қолы) (қолтаңбаның толық жазылуы)

Келіскендігі туралы белгі:

А4 (210Х297) форматы

_________________________

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

8-қосымша

«ЖҮЙЕЛЕРДІ МОДЕЛЬДЕУДІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНСТИТУТЫ» ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ»

БҰЙРЫҚ

 

ПРИКАЗ

2009 жылғы 15 наурыз

Астана қаласы

 

№ 51ж/қ

город Астана

 

┌ ┐

Жеке құрам бойынша

1. Еркебұлан Амантатаевич Ескендиров маркетинг бөлімінің бас менеджері қызметіне 2009 жылғы 15 наурыздан бастап ҚАБЫЛДАНСЫН.

Негіздеме: 2009 жылғы 15 наурыздағы № 31 жеке еңбек шарты және Е. А. Ескендировтың өтініші.

2. Анастасия Викторовна Зубарева 2009 жылғы 16 наурыздан бастап аға бухгалтер қызметінен бас бухгалтер қызметіне АУЫСТЫРЫЛСЫН.

Негіздеме: 2007 жылғы 14 сәуірдгі № 28 жеке еңбек шартына қосымша және А.В. Зубареваның өтініші.

3. Марат Серикович Керимовпен 2007 жылғы 17 қаңтардағы № 15 еңбек шарты 2009 жылғы 15 наурыздан бастап Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 57-бабының 1-тармағына сәйкес бұзылсын..

Негіздеме: М.С. Керимовтың 2009 жылғы 14 наурыздағы өтініші

4. Жобалау бөлімінің менеджері Салтанат Абаевна Пазыловаға СӨГІС ЖАРИЯЛАНСЫН.

Негіздеме: жобалау бөлімінің бастығы П.Г. Салованың 2009 жылғы 10 наурыздағы баяндамалық жазбасы және С.А. Пазылованың түсініктеме жазбасы.

Бас директор (қолы) (Қолтаңбаның толық жазылуы)

Бұрыштамалар:

Таныстырылды:

А4 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

9-қосымша

Хаттама мәтінінің құрылымы

Ұйымның ресми атауы Ұйымның ресми атауы

(мемлекеттік тілде) (орыс немесе өзге тілде)

ХАТТАМА ПРОТОКОЛ

(мемлекеттік тілде) (орыс немесе басқа тілде)

________________________ № ____________

(күні)

Шығарылған жері Шығарылған жері

(мемлекеттік тілде) (орыс немесе басқа тілде)

┌ ┐

... жөніндегі комиссияның отырысы

Төраға - Т.А.Ә.

Хатшы - Т.А.Ә.

Қатысқандар: (саны) адам (тізімі қоса беріліп отыр) Кіріспе

бөлік

КҮН ТӘРТІБІ

1. әзірлеу және оның қағидаттары туралы ...

. . . меңгерушісінің баяндамасы

2. ...туралы

1. ТЫҢДАЛДЫ:

Т.А.Ә.. - баяндаманың мәтіні қоса беріліп отыр.

СӨЗ СӨЙЛЕГЕНДЕР:

Т.А.Ә. -сөйленген сөздің қысқаша жазбасы.

Т.А.Ә..-

Негізгі

бөлік

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

1. . . . мақұлдансын

2. ...

2. ТЫҢДАЛДЫ:

СӨЗ СӨЙЛЕГЕНДЕР:

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

Төраға қолы Қолтаңбаның толық жазылуы

Хатшы қолы Қолтаңбаның толық жазылуы

А4 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

10-қосымша

Актінің үлгісі

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік

Елтаңбасы немесе ұйымның эмблемасы, логотипі, тауар белгісі (тауар белгісі)

Ұйымның ресми атауы Ұйымның ресми атауы

(мемлекеттік тілде) (орыс немесе басқа тілде)

АКТ

________________________ № ____________

(уақыты)

Шығарылған жері Шығарылған жері

(мемлекеттік тілде) (орыс немесе басқа тілде)

┌ ┐

. . . тексеру нәтижесі туралы

Негіздемесі: ұйым басшысының «... тексеру жүргізу туралы» (немесе басқа құжат: жұмыс жоспары, жоғары органның тапсырмасы және т.б.) (күні)
№ __ бұйрығы.

Мына құрамдағы комиссия жасады:

Комиссия төрағасы _________________________________________

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты

Комиссия мүшелері: 1._________________________________________

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты

2__________________________________________

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

мәтін

________________________________________________________________________

Екі данада жасалды:

1-данасы: 5-7 істе

2-данасы: тексерілетін ұйымға жіберілді

Комиссия төрағасы қолы Қолтаңбаның толық жазылуы

Комиссия мүшесі қолы Қолтаңбаның толық жазылуы

А4 (210Х29) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

11-қосымша

Анықтама үлгісі

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ АҚПАРАТ ЖӘНЕ МҰРАҒАТ КОМИТЕТІНІҢ АРХЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ДЕРЕКТАНУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» ММ

 

ГУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРХЕОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

АНЫҚТАМА

 

СПРАВКА

15.10.2009

Астана қаласы

 

№ 03-05/171

город Астана

Қазақстан Республикасы

Байланыс және ақпарат министрлігінің

Ақпарат және мұрағат комитеті

┌ ┐

«Шетел мұрағаттарындағы

Қазақстан тарихы (XVI-XXғғ.) »

ақпараттық анықтамалықты

дайындау жұмысының жағдайы туралы

МӘТІН

Директор қолы Б. Қонысбаева

Орынд.: К.Пәрімбекова

Тел.: 24-06-32

А4 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

12-қосымша

Анықтама үлгісі

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ АҚПАРАТ ЖӘНЕ МҰРАҒАТ КОМИТЕТІНІҢ АРХЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ДЕРЕКТАНУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» ММ

 

ГУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРХЕОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

АНЫҚТАМА

 

СПРАВКА

15.10.2009

Астана қаласы

 

№ 03-05/171

город Астана

┌ ┐ «Егемен» ПИК

 

Күлжан Хайбулловна Аяпбергенова Археография және деректану ұлттық орталығының бас бухгалтері болып жұмыс істейді.

Директор қолы Б. Қонысбаева

Орынд.: А.Закирова

Тел.: 24-04-70

А5 (148Х210) форматы

_______________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

13-қосымша

Хаттың үлгісі

«БАРЫС»

акционерлік қоғамы

 

Акционерное общество

«БАРЫС»

010000 Астана қ., Абай д-лы. Тел./факс 8 (7172) 35-39-22, 35-46-47 Е-mail: Baris@inbox.ru

 

010000 г. Астана, пр. Абая 10 Тел./факс 8 (7172) 35-39-22, 
35-46-47 Е-mail: Baris@inbox.ru

19.01.2009 № 04-07/151

   

___________________________________

(кіріс құж. нөмірі мен күніне сілтеме)

«Құлагер» ЖШС

Құқықтық бөлім

020000 Алматы қ.

Рыскұлов даң. 12

┌ ┐

15.03.2008 жылғы № 44/56

шартқа шағым туралы

 

Құрметті мырзалар!

Сіздер 2008 жылғы 15 наурыздағы № 44/56 шартқа сәйкес 2008 жылғы 28 желтоқсандағы № 324 темір жол жүкқұжаты бойынша жөнелткен лак-бояу материалдарының партиясында соққының немесе өзге де механикалық әсердің салдарынан бұзылған 3 жәшік анықталды, бұл 2009 жылдың 
12 қаңтарындағы № 23 актімен куәландырылды. Бұзылған жәшіктердегі лак-бояу бұйымдары сатуға жарамсыз. Тауар партиясына біз толық көлемде № 33-675 шот бойынша ақы төледік.

Сіздерден 175 мың 570 теңге мөлшеріндегі шығынды өтеулеріңізді сұраймыз. Соманы біздің есеп шотымызға аударыңыздар.

Қосымша: акт 2 п. орыс тілінде 1 д.

Құрметпен,

Коммерциялық директор (қолы) (Қолтаңбаның толық жазылуы)

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

14-қосымша

Ұйымның құжаттама қызметінде тіркеуге жатпайтын

құжаттардың үлгі тізбесі

Мәлімет үшін көшірмелер түрінде жіберілген хаттар.

Жарнамалық хабарламалар, проспекттер, плакаттар, кеңестердің бағдарламалары.

Бухгалтерлік есептің бастапқы құжаттары (ұйымның бухгалтериясында тіркеледі).

Оқу жоспарлары, бағдарламалары (ұйымның тиісті құрылымдық бөлімшелерінде тіркеледі).

Айлық, тоқсандық және басқа есептер (ұйымның тиісті құрылымдық бөлімшелерінде тіркеледі).

Статистикалық есептілік нысандары (ұйымның тиісті құрылымдық бөлімшелерінде тіркеледі).

Кеңестер, мәжілістер туралы хабарламалар.

Құттықтау хаттар, құттықтау жеделхаттары, шақыру билеттері.

Баспа басылымдары (кітаптар, журналдар, газеттер, бюллетеньдер).

Іссапарларға рұқсат беру туралы жеделхаттар мен хаттар.

Мәжілістер, кеңестер, семинарларо жәнебасқар өткізу туралы телефонограммалар.

Конвертте «Жеке өзіне» белгісі бар құжаттар.

Тақырыптар бойынша ғылыми есептер (ұйымның тиісті құрылымдық бөлімшелерінде тіркеледі).

Прейскуранттар.

Материалдар шығынының нормалары, кеңсе керек-жарақтарына және ұйымдастыру техникасына өтінімдер (ұйымның тиісті құрылымдық бөлімшелерінде тіркеледі).

Жиынтық ақпараттар.

Кадрлар жөніндегі есептік деректер.

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың

және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларына

15-қосымша

Корреспондент Құжаттың түрі

Құжаттың келіп түскен күні және индексі Құжаттың күні және индексі

Құжаттың тақырыбы немесе қысқаша мазмұны

Бұрыштама немесе құжат кімге жіберілді Орындалу мерзімі

Құжаттың орындалғаны және

күні көрсетіліп алғандығы туралы қолхат іске жөнелтілгені туралы белгі

Оң жақ беті

 

 

Құжаттың орындалу барысы, орындалу мерзімінің ауыстырылуы,

аралық жауаптардың (сұрау салудың) түсуі және т,б. туралы мәліметтер

Бақылау белгісі

№ қор № тізімдеме № іс

А5 (148x210) форматы _________________________

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

16-қосымша

Кіріс құжаттарын тіркеу журналының нысаны

№№ р.с

Келіп түскен күні

Корреспондент, кіріс құжатының күні және индексі

Құжат түрі, кіріс құжатының тақырыбы немесе қысқаша мазмұны

Бұрыштама немесе құжат орындау кімге жіберілді

Құжатты алу туралы қолхат, күні

Құжаттың орындалғаны туралы белгі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

               

А3 (420Х197) форматы

Шығыс және кіріс құжаттарын тіркеу журналының нысаны

р.с.

№№

Шығыс (ішкі) құжатының күні және индексі

Корреспондент

Құжаттың тақырыбы немесе қысқаша мазмұны

Құжаттың орындалғаны және іске жіберілгені туралы белгі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

           

А3 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

17-қосымша

___________________ жағдайы бойынша

(күні, айы, жылы)

бақылауға жататын құжаттардың орындалуы туралы МӘЛІМЕТТЕР

Р/с

№№

Құрылым

дық бөлімшелер атауы

Бақылаудағы құжаттар

Оның ішінде құжаттар

барлығы

өткен айда түскен

орындалғандары

орындауда тұрғандары

орындау мерзімі ұзартылған

мерзімі өтіп кеткендері

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
               
               
               
               
               
               

БҚҚ қызметі басшысы Қолтаңбаның

лауазымының атауы _____________ толық жазылуы

(өз қолы)

А4 (210Х297) форматы

Ескертпе:

Мәліметтер құжат түріне қарай бағандармен (бұйрықтар, алқа шешімі және басқалар), олардың тіркеу нөмірімен, орындаушының тегімен толығуы мүмкін.

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

18-қосымша

__________________ жағдайы бойынша

(күні, айы, жылы)

жеке және заңды тұлғалар өтініштерінің орындалуы туралы

МӘЛІМЕТТЕР

р/с

№№

Құрылымдық бөлімшелердің атауы

Орындалу үстінде

Оның ішінде

барлығы

өткен айда түскендер

мерзімінде орындалғаны

мерзімі өткендері

барлығы

мерзімі ұзартылды

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Барлығы:

         

БҚҚ қызметі басшысы Қолтаңбаның

лауазымының атауы _____________ толық жазылуы

(өз қолы)

А4 (210Х297) форматы

_________________________

Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда

құжаттама жасаудың және құжаттаманы

басқарудың үлгілік қағидаларына

19-қосымша

Баспа-бланк өнімін есепке алу және беру журналының нысаны

Келіп түскендер

Берілгендер

Келіп түскен күні

ілеспе құжаттың күні және нөмірі

Дайындаушы мекеменің атауы

Даналар саны

Бланктердің сериялары және нөмірлері

Берілген күні

Берілетін құжаттың күні және нөмірі

Кімге берілді

Даналар саны

Бланктердің сериялары және нөмірлері

Алғандығы туралы қолхат

Ескертпе, баспа-бланкі өнімінің бүлінген даналарын жою туралы белгі

Құрылымдық бөлімшенің атауы

Алушының тегі мен аты-жөні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                         
                         
                         
                         

 

А4 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда

құжаттама жасаудың және құжаттаманы

басқарудың үлгілік қағидаларына

20-қосымша

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген және арнайы штемпельді бояуы бар мөрлерді, мөртабандарды есепке алу және беру журналының нысаны

Р.с. №№

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөр және мөртабандардың атаулары мен бедерлері

Кімге берілді

Қайтарылған күні және қабылдау туралы қолхаты

Ескертпе, мөрлерді, мөртабандарды және арнайы штемпельді бояуды жою туралы белгі

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрлерді, мөртабандарды және арнайы штемпельді бояуларды сақтауды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелердің атауы

Алушы лауазымды тұлғаның тегі мен аты-жқні

Алағандығы туралы күні және қолхат

1

2

3

4

5

6

7

А4 (210Х297) пішін

_________________________

Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда

құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларына

21-қосымша

Арнайы сиямен толтырылған қаламұшты автоқаламдарды

есепке алу және оларды беру журналының нысаны

р.с.

№№

Арнайы сиямен толтырылатын қаламұшты автоқаламдарды сақтауды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің атауы

Арнайы сиямен толтырылатын қаламұшты автоқаламдарды сақтауды жүзеге асыратын жауапты тұлғаның тегі мен аты-жөні

Арнайы сиямен толтырылған қаламұшты автоқаламдарды алған тұлғаның лауазымы мен тегі

Берілген күні және алғандығы туралы қолхат

Қайтарылған күні және қабылданғаны туралы қолхат

Ескертпе, арнайы сиямен толтырылған қаламұшты автоқаламды жою туралы белгі

1

2

3

4

5

6

7

А4 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

22-қосымша

___________________________________________________________________

ұйымның атауы

АКТ

____________________ №_________________

(күні)

Шығарылған жері Шығарылған жері

(мемлекеттік тілде) (орыс немесе басқа тілде)

Бекітемін

Ұйым басшысы

лауазымының атауы

_______ Қолтаңбаның (өз қолы) толық жазылуы Күні

 

Қорғауға жататын баспа-бланкі

өнімдерін, мөрлерді, мөртабандарды,

құжаттарды қорғау құралдарын

және тіркеу-есепке алу құжаттары мен

оларды тіркеу-есепке алу нысандарын

қабылдау-беру

Негіздеме: ұйым басшысының «........тексеру жүргізу туралы» (күні) 
№ _____ бұйрығы (немесе басқа құжат: жұмыс жоспары, жоғары тұрған органның тапсырмасы және т.б.).

Мына құрамдағы комиссия мүшелері жасаған:

Комиссия төрағасы________________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

Комиссия мүшелері: 1._____________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

2._____________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

____________________________________________________________________

1. Қорғауға жататын пайдаланылмаған баспа-бланкі өнімдері (түріне қарай бөлек) сериясы ____ № ___ бастап № ___ саны _________________

(санмен және жазбаша)

дана.

2. Қорғауға жататын бүлінген баспа-бланкі өнімдерін жоюға бөлу туралы акт

______________________________________________________________________

(күні, нөмірі, бланк түрлері бойынша акт данасының саны)

3. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрлердің саны__________________________ дана

(санмен және жазбаша)

4. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөртабандардың саны ___________________________ дана.

(санмен және жазбаша)

5. Құжаттарды қорғау құралдары: _______________________________________

(қорғау құралының атауы)

саны ____________________________ дана.

(санмен және жазумен)

6.Тіркеу- есепке алу нысандары:________________________________________

(тіркеу-есепке алу нысандарының түрлері, іс номенклатурасы бойынша

__________________________________________________________________.

олардың нөмірі, томдардың нөмірі, алғашқы және соңғы жазбалардың күні,

парақтар саны)

Қорғауға жататын баспа-бланкі өнімдерімен, мөрлермен, мөртабандармен және құжаттарды қорғау құралдарымен есептік жұмыс жағдайы

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

(есептік жұмыс жағдайының жалпы сипаттамасы)

Тапсырған _____________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

Қабылдаған _____________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

_____ данада жасалды:

1-дана: № істе

2-дана: (адресат)

Комиссия төрағасы қолы Қолтаңбаның толық жазылуы

Комиссия мүшелері қолы Қолтаңбаның толық жазылуы

А4 (210Х297) форматы

_________________________

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

23-қосымша

.

ұйымның атауы

АКТ

_________________ № _____________

(күні)

Шығарылған жері

(мемлекеттік тілде немесе

басқа тілде)

Бекітемін

Ұйым басшысы

лауазымының атауы

_______ Қолтаңбаның (өз қолы) толық жазылуы Күні

Қорғауға жататын баспа-бланкі

өнімдерінің бүлінген даналарын

жоюға бөлу туралы

 

 

Негіздеме: ұйым басшысының «........тексеру жүргізу туралы» (уақыты) 
№ _____ бұйрығы (немесе басқа құжат: жұмыс жоспары, жоғары тұрған органның тапсырмасы және т.б.).

Мына құрамдағы комиссия мүшелері жасаған:

Комиссия төрағасы________________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

Комиссия мүшелері: 1._____________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

2._____________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

____________________________________________________________________

Қорғауға жататын баспа-бланкі өнімдерінің мынадай жарамсыз түрлері жоюға іріктеп алынды:

р.с.
№№

Қорғауға жататын баспа-бланкі өнімдері түрінің атауы

Қорғауға жататын баспа-бланкі өнімі данасының сериясы мен нөмірі

Қорғауға жататын бүлінген баспа-бланкі өнімдері данасының саны

Ескертпе

1

2

3

4

5

         

Қорғауға жататын бүлінген баспа-бланкі өнімдерінің жиынтық саны________________________

(санмен және жазбаша)

_____ данада жасалды:

1-дана: № істе

2-дана: (адресат)

Комиссия төрағасы _____________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

Комиссия мүшелері ______________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

Қорғауға жататын баспа-бланкі өнімдерін есепке алу мен беру журналына белгілер енгізілді, саны __________________ бүлінген дана ______________ арқылы

(санмен және жазбаша) (жоюдың түрі)

жойылды.

Лауазымның атауы_____________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

Күні

А4 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

24-қосымша

.

ұйымның атауы

АКТ

____________________ №_________________

(күні)

Шығарылған жері

(мемлекеттік тілде немесе

басқа тілде)

Бекітемін

Ұйым басшысы

лауазымының атауы

_______ Қолтаңбаның (өз қолы) толық жазылуы Күні

Қорғауға жататын мөрлер мен

мөртабандарды жоюға бөлу туралы

Негіздеме: ұйым басшысының «........тексеру жүргізу туралы» (уақыты) 
№ _____ бұйрығы (немесе басқа құжат: жұмыс жоспары, жоғары тұрған органның тапсырмасы және т.б.).

Мына құрамдағы комиссия мүшелері жасаған:

Комиссия төрағасы________________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

Комиссия мүшелері: 1._____________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

2._____________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

____________________________________________________________________

Қорғауға жататын мынадай мөрлер мен мөртабандар жоюға іріктеп алынды:

р.с. №№

Атауы

Саны

Ескертпе

1

2

3

4

       

_____ данада жасалды:

 

1-дана: № істе

 

2-дана: (адресат)

Комиссия төрағасы _____________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

Комиссия мүшелері ______________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

Журналға белгілер енгізілді, қорғауға жататын мөрлер мен мөртабандар саны_____________________ данада_____________________ жойылды.

(санмен және жазумен) (жоюдың түрі)

 

Лауазымның атауы _____________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

Күні

А4 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

25-қосымша

.

ұйымның атауы

АКТ

____________________ №_________________

(күні)

Шығарылған жері

(мемлекеттік тілде немесе

басқа тілде)

Бекітемін

Ұйым басшысы

лауазымының атауы

_______ Қолтаңбаның (өз қолы) толық жазылуы Күні

Құжаттарды қорғау құралын

жоюға бөлу туралы

Негіздеме: ұйым басшысының «........тексеру жүргізу туралы» (уақыты) 
№ _____ бұйрығы (немесе басқа құжат: жұмыс жоспары, жоғары тұрған органның тапсырмасы және т.б.).

Мына құрамдағы комиссия мүшелері жасаған:

Комиссия төрағасы________________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

Комиссия мүшелері: 1._____________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

2._____________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

Құжаттарды қорғау құралдарының мынадай түрі жоюға іріктеп алынды:

р.с.

№№

Атауы

Саны

Ескертпе

1

2

3

4

       

________данада жасалды:

1-дана: №___істе.

2-дана: (адресат)

Комиссия төрағасы _____________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

Комиссия мүшелері ______________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

№№ ____ есепке алу журналына белгілер енгізілді, құжаттарды қорғау құралдары ______________ жолымен жойылды.

(жоюдың түрі)

Лауазымның атауы _____________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

Күні

А4 (210Х297) форматы

_________________________

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

26-қосымша

.

Мемлекеттік ұйымның атауы

АКТ

____________________ №_________________

(уақыты)

Шығарылған жері

(мемлекеттік тілде немесе

басқа тілде)

Бекітемін

Ұйым басшысы

лауазымының атауы

_______ Қолтаңбаның (өз қолы) толық жазылуы Күні

Қорғауға жататын пайдаланылмаған

баспа-бланкі өнімдерін

жою бөлу туралы

ұйым басшысының «........тексеру жүргізу туралы» (уақыты) 
№ _____ бұйрығы (немесе басқа құжат: жұмыс жоспары, жоғары тұрған органның тапсырмасы және т.б.).

Мына құрамдағы комиссия мүшелері жасаған:

Комиссия төрағасы________________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

Комиссия мүшелері: 1._____________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

2._____________________________________

лауазымы, тегі, аты-жөні

_________________________байланысты ________________________________

(таратуға, қайта ұйымдастыруға ) (мемлекеттік органның (ұйымның )

_________________________________ практикалық мәнін жоғалтқан

ресми атауы

пайдаланылмаған баспа-бланкі өнімдерінің мынадай түрлері жоюға іріктеп алынды:

р.с.

№№

Баспа-бланкі өнімі түрінің атауы

Баспа-бланкі өнімі данасының сериясы және нөмірі

Пайдаланылмаған даналардың саны

Ескертпе

1

2

3

4

5

         
         

Қорғауға жататын пайдаланылмаған баспа-бланкі өнімінің жиыны ___________________ дана.

(санмен және жазбаша)

Комиссия төрағасы _____________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

Комиссия мүшелері ______________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

Баспа-бланкі өнімдерін есепке алу мен беру журналына белгі енгізілді, пайдаланылмаған даналар саны ______________________ салмағы _______ кг

(санмен және жазумен)

________________ жолмен жойылды.

(жоюдың түрі)

Лауазымның атауы _____________ Қолтаңбаның толық жазылуы

(өз қолы)

Күні

А4 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

27-қосымша

 

Ұйымның ресми атауы

ІСТЕР НОМЕНКЛАТУРАСЫ

___________№_____________

(күні) (индекс)

┌ ┐ Бекітемін

________ жылға Ұйым басшысы

лауазымының атауы

__________Қолтаңбаның

(өз қолы) толық жазылуы

Күні

Істің индексі

Істің (томның,

бөліктің) тақырыбы

Істер (томдар, бөліктер)

саны

Тізбе бойынша істің (томның,бөліктің) сақтау мерзімі және тармақ нөмірі

Ескерту

1

2

3

4

5

         
         
         

БҚҚ қызметі басшысы _____________ Қолтаңбаның

лауазымының атауы (өз қолы) толық жазылуы

Күні

Құрылымдық бөлімшелер басшыларының бұрыштамалары

Ұйымның ОСК (СК) Мемлекеттік мұрағат

хаттамасымен мекемесінің СТК хаттамасымен

келісілді келісілді

 

(хаттаманың күні және нөмірі) (хаттаманың күні және нөмірі)

 

______________жылы жүргізілген істердің

санаттары мен саны туралы қортынды жазба

Сақтау мерзімі бойынша

Барлығы

Оның ішінді

өтпелілер

«СТК»

белгісімен

Тұрақты

     

Уақытша (10 жылдан жоғары)

     

Уақытша (қоса алғанда 10 жылға дейін)

     

Жиыны:

     

БҚҚ қызметі басшысының Қолтаңбаның

лауазымының атауы _____________ толық жазылуы

(өз қолы)

Күні

Жиынтық мәлімет ұйымның мұрағатына тапсырылды.

Мәлімет берген қызметкер Қолтаңбаның

лауазымының атауы _____________ толық жазылуы

(өз қолы)

Күні

А4 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

28-қосымша

ІСТІҢ КУӘЛАНДЫРУ ПАРАҒЫ

№ _____қор № ________ тізімдеме № _____іс

Іске ___________________ парақ тігілді (салынды) және нөмірленді, оның ішінде: парақтардың литерлі № № __________________________

парақтардың есепке алынбаған № № ___________________

нөмірленген таза парақтар ___________________

+ ішкі тізімдеме парақтары _______________________

Нөмірлеуге жатпайтын салымдар мен қосымша түріндегі

__________________________құжаттар есепке алынады

(құжаттардың түрлері және олардың саны)

Іс құжаттарын қалыптастырудың, ресімдеудің, физикалық жай-күйінің және есепке алынуының ерекшеліктері

парақтар

№№

1

2

1. Брошюралар және басқа баспа басылымдар

2. Үндеухаттар

3. Газеттерден қиындылыр

4. Ашық хаттар

5. Конверттер

6. Почта маркілері

7. Елтаңбалық маркілер

8. Почта штемпельдері және басқалар

9. Арнайы почта белгілері

10. Сүргіш, мастик мөрлері

11. Фотоқұжаттар

12. Карталар, жоспарлар, сызбалар және басқа да ғылыми-техникалық құжаттама

13. Суреттер, гравюра, акварелдер

14. Танымал қайраткерлердің қолтаңбалары

15. Желімденген парақтар

16. Парақ бөліктерінің жойылуы

17. Өшуге айналған мәтін

 

Істің куәландырушы парағын толтырушы Қолтаңбаның

тұлға лауазымының атауы ________________ толық жазылуы

(өз қолы)

күні

 

А4 (210Х297) форматы

Ескертпе.

1. Куәландыру парағы істегі парақтарды есепке алу және олардың нөмірлену ерекшеліктерін тіркеу үшін жасалады.

2. Куәландыру парағы жеке парақта (парақтарда) жасалады және істің соңына тігіледі.

3. Куәландыру парағында істің нөмірленген парақтарының саны санмен және жазбаша және «+» (қосу) белгісі арқылы бөлек, іс құжаттарының ішкі тізімдемесінің парақтар саны көрсетіледі.

4. Куәландыру парағында іс құжаттарын нөмірлеудің, ресімдеудің және олардың физикалық жай-күйінің мынандай ерекшеліктері белгіленеді:

1) почталық айналым құралдары (маркінің барлық түрлері, конверттер, ашық хаттар, бланкілер, штемпельдер, мөртаңбалар, пломбалар);

2) мөрлер және олардың бедерлері;

3) танымал мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, ғылым, техника және мәдениет қайраткерлерінің қолтаңбалары;

4) фотоқұжаттар;

5) суреттер, гравюралар және акварелдер;

6) үлкен форматтағы құжаттар;

7) желімделген парақтар, құжаттардың бүлінуі;

8) фотосуреттер, құжаттар жапсырылған парақтар;

9) салымдары бар конверттер және оларда салымдардың парақ (заттар) саны;

10) жеке нөмірлері бар құжаттар (соның ішінде баспалық материалдар) және олардың парақ (бет) саны;

5. Егер істің бір парағында құжатты ресімдеудің бірнеше ерекшеліктері бар болса, онда куәландыру парағының 2-бағанында 1-бағанның әрбір позицияға қарсы осы парақтың нөмірі қойылады.

6. Егер құжаттың бір парағында бірнеше маркі және басқа да материалдар бар болса, онда 2-бағанда істің парақ нөмірлерін кейін олардың саны жақшада көрсетіледі.

7. Егер істе ерекше материалдардың себебінен нөмірлеуге мүмкіндік болмайтын, олар жасалған заттар (шыны, металл, мата және басқалар) болса, онда 2-бағанда олардың арасында осы зат тұрған парақтардың нөмірі көрсетіледі.

8. Істің құрамындағы және жай-күйіндегі кейінгі барлық өзгерістер (бүлінуі, құжаттардың түпнұсқаларының көшірмелерімен ауыстырылуы, жаңа құжаттардың қосылуы және басқалар) тиісті актілерге сілтеме жасала отырып, куәландыру парағында белгіленеді.

9. Куәландыру парағы нөмірленбейді.

А4 (210Х297) форматы

_________________________

 

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

29-қосымша

№ _________іс құжаттарының

ІШКІ ТІЗІМДЕМЕСІ

р/с №№

Іс жүргізу индексі

Құжаттың күні

Құжат тақырыбы

Іс парақтарының нөмірі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Жиыны_____________________________ құжат парағы

(санмен және жазбаша)

Ішкі тізімдеменің парақтар саны _________________________

(санмен және жазбаша)

Іс құжаттарының ішкі

тізімдемесін толтырған Қолтаңбаның

тұлға лауазымының атауы _____________ толық жазылуы

(өз қолы)

күні

А4 (210Х297) форматы

_________________________

Мемлекеттік және мемлекеттік

емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың

үлгілік қағидаларына

30-қосымша

Ұйымның құрылымдық бөлімшесінің

істер тізімдемесінің нысаны

Ұйымның құрылымдық Бекітемін

бөлімшесінің ресми Құрылымдық бөлімше

атауы басшысы лауазымының атауы

_______________ Қолтаңбаның

(өз қолы) толық жазылуы

Күні

_________жылғы (дардағы) №______тізімдеме

р/с №№

Істің индексі

Істің (томның,

бөліктің) тақырыбы

Істің (томның,

бөліктің) соңғы күні

Істің (томның,

бөліктің)

сақтау мерзімі

Істегі (томдағы

бөліктегі) парақтар саны

Ескерт-пе

1

2

3

4

5

6

7

             

Тізімдемеге № ___ден №___дейінгі____________________ істер енгізілді,

(санмен және жазбаша)

оның ішінде:

литерлі нөмірлер:

қалып кеткен нөмір:

Тізімдеме жасаушы Қолтаңбаның

лауазымының атауы ________________ толық жазылуы

(өз қолы)

Күні

БҚҚ қызметінің Қолтаңбаның

басшысы _____________ толық жазылуы

(өз қолы)

Күні

Ұйым мұрағатының Қолтаңбаның

қызметкері ____________ толық жазылуы

(өз қолы)

Күні

Ескертпе.

Тұрақты сақталатын істер тізімдемесінде 5-баған толтырылмайды.

Мақаланың шыққан күні: 30.11.2015 15:42
Парақтағы соңғы өзгерістер: 29.12.2016 11:50
Қаралым саны: 2481

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

 

 

A-
A
A+